آموزش باید ها و نباید ها به کودک

کودک 2 ساله شما به باید ها و نباید ها و محدودیت های واضح و ثابت نیاز دارد تا انتظارات شما را از خود بیاموزد. اما وقتی حتی پس از اینکه به کودک نوپای خود گفتید "از میز بالا نرو" و او به بالا رفتن از میز ادامه داد، ممکن است خونسردی خود را از دست بدهید و عصبانی شوید. در آن لحظات سخت، سعی کنید مکث کنید و در مورد چند حقیقت اساسی فکر کنید:

3 نکته کلیدی که باید هنگامی که کودک نوپای شما محدودیت های شما را زیر پا می گذارد به خاطر بسپارید
1. کودک نوپای شما دقیقاً محدودیت های شما را تست می کند. تست محدودیت بخش واقعاً مهمی از رشد اجتماعی-عاطفی و شناختی فرزند شما است. آنها در حال بررسی استقلال خود هستند و یاد می گیرند که چه چیزی امن و قابل قبول است.

همه بچه های دو ساله محدودیت ها یا باید و نباید های والدین را تست می کنند، برخی از کودکان بیشتر و برخی کمتر. اگر کودک نوپایتان زمانی که شما روی باید یا نباید پافشاری می کنید ، گریه می‌کند، جیغ می‌زند یا شما را از خود دور می‌کند، به یاد داشته باشید که عصبانیت او از شما نیست.
2. کودکان نوپا به آزمایش ادامه خواهند داد
برای درک و رعایت یک محدودیت، کودک شما به مهارت های  بیشتری احتیاج دارد. توسعه این مهارت ها سال ها طول می کشد تا قشر جلوی مغز آنها بالغ شود.

کودک نوپا شما باید محدودیت ها را آزمایش کند و قوانین را بارها و بارها بشکند تا آنها را بفهمد و از آنها بیاموزد.
از آنجایی که کودک نوپای شما نمی تواند آنچه را که می داند از یک موقعیت به موقعیت دیگر گسترش دهد، ابتدا محدودیت ها را از خانه شروع به یادگیری می کند، اما همچنان در نظر داشته باشید که سعی می کند از روی میز بالا برود.
3. ارائه جایگزین های قابل قبول ممکن است کارساز باشد
وقتی به کودک 2 ساله شما سعی می کند از میز بالا برود، به او بگویید: «اینجا جای امنی برای بالا رفتن نیست، به جای آن بیا یک برج بالشتی بسازیم تا از آن بالا بروی». با این کار شما هم توانسته اید یک باید یا نباید یا به عبارت دیگر یک محدودیت برای او مشخص می کنید و هم با بازی جایگزین مهارت های رشد کودک خود را ارتقا دهید. اگر کودک شما از این کار ناراحت شود، این فرصتی است برای او تا به کمک شمااحساسات خود را تنظیم کند.  ❤️


منبع